Menu
thumbSakret

Baltas cementas

  • Baltas cementas naudojamas kaip rišamoji medžiaga įvairiuose statybiniuose mišiniuose.

Papildomi nurodymai

  • Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! Cemento turinčius mišinius sumaišant su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Saugoti odą ir akis. Skiediniui patekus į akis, praplauti dideliu vandens kiekiu. Esant reikalui, kreiptis į gydytoją.
  • Medžiagos nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
  • Medžiagą sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje, sausoje vietoje.
  • Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

Įpakavimas

  • Maišai po 5 kg, 25 kg.

Techniniai duomenys

TipasStiprumo klasėRišimosi pradžiaCemento stipris po 2 parųCemento stipris po 28 parųSandėliavimo trukmė
CEM I 42,5 R52,5115-120 min.≥ 34 MPa≥ 60 MPa12 mėn.
Back to Top