Menu
thumbSakret

AF / Prieššaltinis priedas (priedas darbui žemose temperatūrose)

 

 • Darbui su betonu ir cementiniais mūro skiediniais neigiamose oro temperatūrose (iki -15°C).
 • Naudojamas ruošiant SAKRET BE, BH, BS, ZM, GMS, RM ir kt. skiedinius.
 • Sudėtyje nėra chloro jonų, todėl tinka ir gelžbetoniui.
 • Skiedinių klasė turi būti ne žemesnė nei M5.
 • Dedamas nuo cemento kiekio.

Panaudojimas

 • Pagrindas ir visi mūro elementai turi būti sausi, švarūs, neįšalę ir neapledėję.
 • Pagrindas turi būti tvirtas. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
 • Pagrindo ir klojinių temperatūra turi būti tokia, kad betonas ar skiediniai nesušaltų iki jų pačių temperatūra viršys kritinę reikšmę.
 • Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui ar skiediniui sumaišyti.
 • Paruoštą betoną ar skiedinį būtina sunaudoti per 30 minučių.
 • Konstrukcijas apsaugoti nuo šalčio būtina iškart po betono ar skiedinių panaudojimo!
 • Būtina laikytis visų betonavimo ir darbo su skiediniais žemose temperatūrose technologijų.

Papildomi nurodymai

 • Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
 • Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
 • Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
 • Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
 • Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
 • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
 • Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Įpakavimas

 • Plastikiniai buteliai po 1 l, bakeliai po 5 l, 10 l, 25 l.

Techniniai duomenys

 • Priedo sąnaudos nuo cemento kiekio ir rekomenduojamas AF priedo kiekis litrais į SAKRET mišinius pateikiami techninių duomenų lapuose.
 • Sandėliavimo temperatūra nuo -15°C iki +30°C.
Tankis, g/cm³Sandėliavimo trukmė
1,124 mėn.
Back to Top